dimanche 29 juin 2008

Ussan di Tmurt n Feraoun


Ussan di Tmurt n Mouloud Feraoun i d-yessuqel kamal Bouamara yeffγed i tikelt tisnat γer teẓrigin ENAG .


Ukkis

Awal γef wamek i d-tettili tmecre yezga, ay at lɛra! Ccah dγa, imi γer yiwen n ubrid i yessuffuγ!
Di tazwara ad d-yili wawal am targit, ad yazzel uhendawal.At tama n ufell ad
γilen s wadda i d-yeffeγ wawal-nni. Widak n tama n wadda daγ ad as-qqaren yekka-d seg tama n ufell. ttif ihi win ur nudi fell-as, ma ulac, ad teffeγ “targit” i taddart akkin, ad tt-yaf tɛcca, hendazi, di taddart nnien.
- ih, d tidet, at taddart-nne
γ ur urgan ara.targit n at ugemma-ihin.rnu, dinna, akken i d-qqaren medden, yella wayen yifen targit. D yiwet n taγa i d yemeslkayen, ttmeslay am kečč d nek ; tessawel-ed i lɛerc i wakken ad zlun axuten(lmal). A kra i d-yettesisen…
- mačči d ta
γat , d aleqqaq! Untiqen-is imezwura, i d-qqareb, ttwafraen, d imeslayen.yemma-s i yeffeγ leɛqel, deg tagdi , tessawled-dindid i uguram (ṭṭaleb). Mmiharen am sin n lɛeqqal ! γiwlet a lγaci !
- d ayen ur iqebbel le
ɛqel! Tenni-ed d yiwen n bu camart i d-yusan γer Tejmaɛt n ufella yules-it-id ?
- akka, ih. Ad iru
daγ γer wanda nnien, γer tudrin nniden . mačči ala nekni.
- I bucamar-a, tessne
-t ? teri-t? tesli-as ?
- Mačči d amcum, nekki. Aseggas-a, d yir netta. Fehmet! Tabuzegga
γt tewwe-ed ya. Ahat iteddu d wayen nnien ur neri ara .lasun, Rebbi yefka-yaγ-ed. D ttemman-nneγ ara yilin d imasayen(imebren) zdat n Rebbi i aγ-d-iremmqen, ama ulac ad-aγ-d-iqas!
- Ad lhun medden d temsalt-a n tmecre
. S ccedda neγ s talwit ad ɛemren agraw swayes ara suffγen asfel. Ma nenna-d tidet, lehur-a kkint tlawin deg-sen, acku aqerruy-nnsent yeɛmer ɛmrayen, rnu d nutenti daγ i yezgan d timeceyɛin : n Rebbi d Ccian.
- Maca, irgazen da
γ ssnen d acu ara xedmen. D lɛali, ay qqaren, izgaren-a ad ten-id-naγ, imi I ten-bγan akk medden.ulayγar ar ten-nessagged nnig wannect-a.
- Mačči d ibujaden, nekni, ay qqaren Yem
γaren n taddart. Tirga n tgezzanin neγ tikerkas-nnsent; ileqqaqen I d-yettmaren, lmal I d-yessawalen, ad ruen ad emmren! Maca, di tagara, aseggas dir-it, d tidet. Ihi asfel ma yeffeγ, mačči d ayen n dir-i.
Ad d-bezren idrimen s lem
γawla , ad sewwqen, ad d-asγen izgaren.imir, ad d-ibin kra yellan: ziγen ur urgan ur ten yekcim ulejlej; lǧiran-nni daγen, mi ten-terra tmara daγen, ad uγalen ad gen am yimezwura.hatan ziγ ttraǧun-aγ kan nekni ad nezwir i wakken ad amnen.
Ad d-tezzi nnuba-nnsen, ad d-as
γen izgaren.Tagara, ad mɛanadent tudrin, ta ad tettɛanad ta.maca lemɛanda-nni ur tessuruf ara akkin i lɛerc, di tegti .yal yiwen isellek iman-is ! meɛlum, yelha ma nessufuγ tir ti, seg tama-nneγ.ma d imcumen i
as –yeldin tawwurt, awer kkren!

ẓer dagi :


http://furulu.blogspot.com/


Tiẓrigin ENAG :

ENAG
Aucun commentaire: