vendredi 25 février 2011

Tinmel , d ablug s TmaziɣtTinemel Tamaziɣt d yiwen n wublug n gmat-neɣ Asusi. Iggerrzen buhanhttp://tinmel-tamazight.blogspot.com/Nesḥassef aṭaṣ imi tuget n Imaziɣen ur fkin ara azal i tutlayt-nsen. D asbeṛber kan i waḍu s Tefrasist neɣ s Teɛṛabt . Asmi akenni ulac tawillat, asmi akenni teḥres tugnit ad as-yaf yiwen tawwurt . I tura, neɣ yella s wayen ara naru,neɣ yella anda ara naru. Dacu yeǧǧan Imaziɣen akken ad seddun Tamaziɣt di internet . Neɣ d iles kan.
D tikerkas ulac Tamaziɣt mebla Timmuzɣa . Win ur neṭṭif ara di Tmaziɣt mačči d amaziɣ ɣas ma yeqqeṛsed si Masnsen. Win yessnen Tamaziɣt yili yeǧǧat mačči d Amaziɣ i yella.
Tutlayt mačči d taɣawsa n umwaḍ (communication), tutlayt d aḥric n yiman n wumdan. Ihi win yeǧǧan tutlayt-is ibeddel iman-is. Win ibeddlen iman-is yiwen ur yeẓri d acut, ur d as-d-yeqqim laṣel.