samedi 31 janvier 2009

Assouane : Tayri-m

tayrim

Ina-yas Ccix Muḥand

D yiwen ilemzi i d-yeγran ina-yas Ccix Muḥand, taktabt mechuren yura Mouloud At Mâammer, ad fell-asen yeεfu Ṛebbi.
D ccγel iggerzen nezzeh. A win yufan ad ilin aṭaṣ am netta.
Wagi d aḥric wis 4. Ma d wiyaḍ llan dagi :

http://fr.youtube.com/user/Agarsaf

mercredi 28 janvier 2009

Tasγunt, Tamaziγt tura i tγuri di internet !


Azul fell-awen .

Wagi d asmel n tesγunt n Usqamu unnig n Timmuzγa ( HCA) s Teqbaylit s umata.

http://tamazight-tura.com/

Dagi d uṭṭun amezwaru deg-s 170 n isebtaren ( s PDF) :

sit dagi u γer alamma terwiḍ !


Tamaziγt Tura

dimanche 25 janvier 2009

La Dépêche de Kabylie s Teqabylit !Tura yal n wass n letnayen ad ilin deg weγmis-agi 4 isebtaren s Teqbaylit. Mazal ur t-id-rran ara deg uγmis yettedun s html, ihi ilaq ad t-teγrem s pdf. Amek ? arut tansa-yagi di tekwat n tansa iliktrunik (url) sinna ldit s winzip (niγ win am netta). Isebtaren s Teqbaylit d widak si 11 ar 14.http://www.depechedekabylie.com/photos/2024/2024.zip


Win yeslan ad yini i wayeḍ.

Amerḍil n Yennayer


Yiwen webrid di lawan n yennayer yella ugeffur, adfel d usemmiḍ. Teḥbes taγaṭ agur kamel. Asmi ifuk wagur n yennayer, icerq-ed yiṭij, tekker cwiṭ n tizegzewt di tmurt. Ass nni teffeγ taγaṭ γer lexla, iεedjb-itt lḥal, tenna-yas i Yennayer : "ṭezẓek a εemmi yennayer, teffeγeḍ ur texdimed acemma." Akken yesla Yennayer i lehduṛ agi iqelε-d wul-is deg urfan, inna-yas i εemmis Fuṛaṛ :

"Ttxil-ek a εemmi Fuṛaṛ ,

reḍl-iyi yiwen wass di nnhaṛ

ad wteγ amaεiz bu lεaṛ

ad wteγ aqerru-s ar tmes."

Ireḍl-d Fuṛaṛ yiwen wass deg wussan-is. Imiren kan teččur tegnawt d asigna, teflali teṛεed, la tekkat lehwa abruri d wedfel ; aḍu la yettṛuzu ṭjuṛ. Imiren taγaṭ nni yellan di beṛṛa teqquṛ s usemmiḍ, temmut.
Γef anecta i yettusemma wass aneggaru n Yennayer d amerḍil : isεa wagur n Fuṛaṛ yiwen wass qell n wagguren nniḍen.
------------------------------------------------

Tamawt : ur cfiγ ara s teḥqiq ansi i d-kkseγ aḍris-agi. Ma yella ur di yeğğa ara Ṛebbi ad skiddbeγ seg usmel ayamun.

samedi 24 janvier 2009

A Tanina
A Tanina : si tuγac n zik-nni igerzen

jeudi 22 janvier 2009

Amγar sγur Ccix sidi Bemol

Adfel yessa-d ula deg uzaγar

Tamγart tleḥḥu ad zdem asγaṛ

I wemγar-is ad yeḥmu

Di srir-nni la yettṛaju

Lawan yewweḍ-d

Qrib ad yeddu

Aγbel yeččat yeskaway allen-is

Aṣemmiḍ yesdubbuz ifassen-is

Bessif i tcudd afagu

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yewweḍ-d

Qrib ad yeddu

Afrux amcum yeγra-d i tmeṭṭut

Fiḥel times, argaz-im yemmut !

Arz akkin ay afalku !

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yebweḍ-d

Qrib ad yeddu

Teγṣeb tikli mi is-d-yerna lxiq

Tettuḍ mi ijaḥ yeğğa-kem di ddiq !

A Cciṭan Ṛebbi ak-yexzu !

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yewweḍ-d

Qrib ad yeddu

Imi tekcem teγli-d leḥmali

Tenna-d Llah mazal nessuli

Awal-is yeddem-it waḍu

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yebweḍ-d

Qrib ad yeddu

Awal-is yeddem-it waḍu

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yebweḍ-d

Qrib ad yeddu

lundi 19 janvier 2009

Tameslayt-iw am Yemma

Akken teqqar Yemma : wa maεḍur wa leḥq-ines . Ihi yal wa iḥemmel Yemma-s, akken tebγu tili u yal wa iḥemmel Tameslayt-is ..akken tebγu tili.

Anẓar


Anzar
envoyé par Kabylie-tv

Tajmilt i Dda Amar Neggadi

Tayerza d imekrazn