lundi 28 septembre 2009

Tamettant n Dda Muqṛan AgawaAd yerḥem Ṛebbi
Dda Muqṛan Agawa


Ccix Muqṛan Agawa
Teɣli tgejdit n ccna n ddin s teqbaylit

Sɣur Islam Bessaci


Ass n 12 deg ctember 2009, tensa tcemmaεt i d-yefkan tafat i yidles n teqbaylit s umeddeḥ ɣef ddin neɣ ttedkir, wagi d ccix Meqqran Agawa, d temkerḍit n tmedyazt n ddin s teqbaylit. Meqqran Agawa, isem-is aheqqani Waεli Muḥand Ameqqran, ilulu deg useggas 1929 deg taddart At Ɛṭelli deg temnaḍt n Larebεa n At Yiraten, anda yettwamḍel ass n lḥed 13 ctember 2009. Aṭas n yemdanen i d-yusan ɣer temḍelt-is deg yal tamnaḍt n tmurt iwakken ad t-ẓren i tikelt taneggarut, gar-asen icennayen, inaẓuren, imḍebbren n temnaḍt n Larebεa n At Yiraten d yimḍebbren n tenmehla n yidles n Tizi-Wezzu.

Dda Meqqran d anaẓur s wazal-is, yeğğa-d idles d tigejdit swayes ara tbedd tɣerma taqbaylit. Yesekles 11 tesfifin deg umecwar-is. Ccix Meqqran Agawa yessen aṭas n yinaẓuren iqburen gar-asen Sliman Ɛazem, ccix Lḥesnawi, Zezruqi Ɛellawa, Ṭaleb Rabaḥ d wiyaḍ-nniḍen. Yebda ccna asmi yesεa 15 yiseggasen deg leεmer-is. Seg yimiren yekcem deg lebḥer n tẓuri lqayen mačči d kra. Aseggas 1950, yekcem ɣer radyu n Bgayet anda i d-yekkes tamusni akked waṭas yinaẓuren-nniḍen n lawan-nni, am Ɛebdelwehhab Abjawi, ccix Sadeq, atg. Yelḥa-d akken amecwar almi d aseggas 1962 i yeḥbes axeddim deg radyu n Bgayet, labeεda imi medlent tewwura-ines i lebda. Agawa d isem swayes i as-sawalen yemdukal-is d wid ixeddem deg radyu. Isem-agi yekka-d deg lεerc Igawawen neɣ At Yiraten, anda i ilul.

Mi d-yeffeɣ Dda Meqqran deg radyu aseggas n 1962, yewwi abrid ɣer radyu taɣelnawt n teqbaylit aseggas n 1972, maca ur iεeṭṭel ara yeḥbes-d, dɣa deg yimiren yefren abrid n tẓuri s cnawi-ines d umeddeḥ ɣef ddin.

Ayen i d-yeğğa d agerruj ur nettkafa. Gar tezlatin yecna, “Larebεa tin iwumi zzin leswar”, d tajmilt i temnaḍt-is. Yecna daɣen ɣef cbaḥa n tmurt-is, ɣef ṣellaḥ, ɣef laxert. Dda Meqqran yedda aṭas ɣef temεemrin. Idum deg temεemmart n Sidi Ɛmar-Welḥağ i d-yezgan deg temnaḍt n Wizgan, anda yettmeddiḥ ilmend n tmeɣriwin n ddin am tεacurt, lmulud, leεyudat, remḍan, aggur ideg yewweḍ leεfu Rebbi.
Taɣbalut

dimanche 27 septembre 2009

vendredi 25 septembre 2009

Narnia s Teqbaylit

Lemmer akk Leqbayel am terbaɛt ilemẓiyen-agi ad neṭṭef adinuẓur seg umaẓzuɣ. Dacu am akken i d as-yenna winna n zik :" Taqbaylit wa yuzat wa yezzenzit".

Tanemmirt-nsen.

mercredi 23 septembre 2009

Tifinaɣ di wAwras


yuzen-it-id Rachid Hamatou di Facebook.

lundi 14 septembre 2009

Amawal n tasenilest n A. Berkaï yeffɣed di TiziAmawal n tasenilest n A. Berkaï i d-yeffɣen yakan di Fransa ɣer Harmattan, atan tura yeffɣed ula di Lezzayer ɣer teẓrigt Achab. Taẓrigt-agi tamaynut tezgad di Tizi-wezzu.

Amayel-ines : editionsachab@free.fr

ẓer dagi :
editionsachab


samedi 12 septembre 2009

MIT : mačči s tefransist mačči s teɛrabt !


MIT d aɣerbaz ameqran n tussna deg umaḍal.

Awal ɣef uɣerbaz-agi di wikipedia :

Massachusetts_Institute_of_Technology

Timsirin s isura , i win i iran ad yagem tamussni i ṣeḥḥan, baṭel s teglizit kan.

Timsirin n MIT

Timsirin s umata :

Tmsirin

MIT di youtube :

http://www.youtube.com/user/MIT

Ihi tutlayt i yezwaren d tin tyemmat, d Taqbaylit, arnu-yas taglizit . Ma d tutlayin nniden d timerna kan s ufella.

Ma d wiyaḍ ad zuɣɣren wagi neɣ gma-s neɣ bitt win yemmuten :


mercredi 9 septembre 2009

Asaru i warrac

Llant tmucuha d isura nniḍen dagi

http://gherababdellah.wideo.fr/Tamacahut n Aɛmar nnefṣLlant tmucuha d isura nniḍen dagi

http://gherababdellah.wideo.fr/