jeudi 11 novembre 2010

Zayd u ḤmedTamawt : tugniwin n usaru-yagu tuget nsent maačči n temnaṭ n Waṭlas neɣ bitt mačči n tallit-nni. Asefru (ahat) n Omar Derouich.

---------------------------

Zayed u Ḥmed d ameɣras n Imaziɣen n Weṭlas yennuɣen Aṛumi . Di tallit-nni widak iḥekmen ass-agi ddan d umnekcam.
Imaziɣen n Waṭlas ssawalen tantala Tamaziɣt ( tiyaḍ d Tacelḥit d Trifit, ɣas ma yella kra n irifiyen ur ḥemmlen ara isem-agi, smenyafen ula d nitni isem tamaziɣt).

Nekk s timmad-iw ḥemmleɣ aṭas tantala-yagi ( ttneziheɣ tikwal i tiliẓri n Tmaziɣt n Maṛuk, ɣas ma yella Imaziɣen n Weṭlas ur zigen aṭas deg-s. Truḥ am akken d icelḥiyen i tt-yeṭfen ) : tecbeḥ, ziddet, ulac aṭas deg-s awalen n tutalyin nniḍen. Yernu teqreb nezzeh ɣer Teqbaylit.

Si Moh : Adrar
Tamawt : Asefru mačči d nekk i t-yuran

Adrar


Senɣes a y-adrar laɛli
Ẓend chud win yeṭsen
Aken aţ-ezraɣ ayid twali
Saɛef-iyi ad ɛadi-ent wallen

Senɣes a y-adrar laɛli
Ẓend chud win yeṭsen
Aken aţ-ezraɣ ayid twali
Saɛef-iyi ad ɛadi-ent wallen

Ţxil-ek ay adrar eknu
Ayid tban tin te-duriḍ
Nek yides aken anem-sewɛu
Lamer ay aẓru ad-ak iniɣ

Γas kul ass ne-ţem sawal
Idi xuṣen ada ţ-waliɣ
Di cwiṭ lkaɣeḍ amelal
Udem-is yidi it-ţţawiɣ

Γas kul ass ne-ţem sawal
Idi xuṣen ada ţ-waliɣ
Di cwiṭ lkaɣeḍ amelal
Udem-is yidi it-ţţawiɣ

Daya isɛiɣ ak tin ḍelbaɣ
Γas aken ẓriɣ d elmuḥal
Tin ḥubaɣ i bɣiɣ ad ẓraɣ
Maci d yibwas ruḥ uɣal

Senɣes ay adrar laɛli
Daya esɛiɣ adak iniɣ
S defir-ek it-ţţili
Nek sebḥaɣ si zat-ek iliɣ

Senɣes ay adrar laɛli
Daya esɛiɣ adak iniɣ
S defir-ek it-ţţili
Nek sebḥaɣ si zat-ek iliɣ

Fella-ak cektaɣ i weẓru
Ḍemɛaɣ ada yid iḥeses
La qaraɣ i wedrar eknnu
La qaraɣ i wedrar eṭṭes