mercredi 29 octobre 2008

samedi 11 octobre 2008

Asegzawal n iγersiwen


wagi d asegzawal n iγersiwen s Fransist d Tamaziγt d Taεrabt .

Tzemrem ad teγrem kra n isbetaren deg-s dagi :

http://www.tawalt.com/publication_16.htm

samedi 4 octobre 2008

Timlilt tussnant γef usemezday n Tmaziγt


Ass n 6, 7 d 8 n waggur n tuber i d-iteddun ad ili yiwet n temlilt tussnant γef usemezday n Tmaziγt di Inalco .

Zer ugar isallen dagi :


Timlilit tussnant


Assmezday : standardisation yekka-d si amezday : standard

amezday : atan akken i t-yebna Berkai : am-zdey-a

zdey : rassembler, unir ( Kb, Tmzght, Mzb)

Brahim Saci di Radio Ṣummam

IwalIwal iwal a ultma
Ur lliγ am ass-a
Imeṭṭawen irγan
Ad ssun iẓuran
A tajeğğigt n Uwras
Ay aḍu n telli
Tesmektid g isemḍal(ur ssineγ ara awal-agi)
Dihya d Yarbas
Tacawiyt a kem-issegman
S iγeẓran n idammen
Telliḍ tura γur yitran
Ur nettu ayen i kem-yenγan (?)
Nedjahi icna-d ass-a
Tabrat –nni i d-nniḍ (?)
Γur illis n umeγnas