mercredi 23 avril 2008Taweṭṭuft d werğeğği

Jean de La Fontaine

Tasuqilt n Messaoudi Djaafar

Amacahu, γef tweṭṭuft d werğeğği. Kra yekka unebdu bu-uchayli, taweṭṭuft la-tetteddu la-tettnadi, la-treffed la-tettεebbi, la-tgerrew la-tettawi ayen ar a-theggi i wussan n urgigi.
Ma d-werğeğği azehwani, kra yekka wass la-yekkat agumbri, la-iceṭṭeḥ la-yettγenni iman-is ddaw tili. Tikwal ma sdat-s ad d-tεeddi tuḥrict n tweṭṭuft-nni, aεeqqa n yirden deg’mi, netta ad yesteεmel ur tt-yeẓri, ur yessusum ad tt-ilaεi, ur tt-yettεawan deg uṣubbu wala asali.

Asmi ay d-tewweḍ ccetwa, s usemmiḍ yesserkaben tawla, d waḍu yetthubbun si yal tama, d udfel iregglen tiwwura, taweṭṭuft-nni dγa tekna, γer uxemmuj-is ay teččur d-tamečča. Nettat tuγal testufa; ala i yiḍes ay tt-tettara, yerna deg usu tezga teḥma. Ma d-werğeğği-nni ameεdazu, yejjawenen deg unebdu zzhu, ur yufi s wayes ar a-yessedhu, takerciwt-is yecban amnitru, yerna asemmiḍ la deg-s yettazu.

Mi yebda llaẓ la-t-yettḍurru, yemmekta-d taxeddamt-nni n unebdu. Dγa yenna deg yiman-is s usirem γezzifen am ujgu: “Ḥeqqa tella tmexluqt-nni igan s yirden atmu”. Sakin yessuγel γer tinna deg yeḍmeε ṛeggu.

Mi yewweḍ lewhi lmeγreb, γef tewwurt n lalla yesseqwreb. Taweṭṭuft mi d-teldi tawwurt tettεeğğeb. “Acu akk-a εni ay k-id-isrezfen γur-i ay-imjeddeb ?! Γileγ werğin lliγ deg wallaγ-ik imğelleb !” Ay d-as tenna mi γer-s tqerreb, ammar γer ugensu ad d-iğelleb. Dγa yenṭeq werğeğği umi ddunit texreb, yenna i tweṭṭuft s wawal icebbeḥ s lekteb: “ Ah a-nna taneεmart, teswiḍ ddheb ! Aniwa werğin yurga a-kem yekseb ? ” Σedda taweṭṭuft γer wawal n tidett tezreb:“ Ah, tuγaleḍ assa d-imqezzeb ! Amer twennεeḍ iḍelli aseḥseb, tali assa afus-ik si yal lxir ad d-yenqeb. Win deg uẓγal yecna u ddaw tili yeḥjeb, dulaqrar ad yecḍeḥ di ccetwa u deg usemmiḍ ad yeεteb”.

Tuγal tweṭṭuft γer way temlek, lafeγ seg waḍu ad tehlek. Mi yesla werğeğği i tewwurt teṣṣerbek, tberreq tkerciwt-is zun s ujenwi teftek. Yeẓra wer yettaf yiwen ad t-isellek.

Tansa n tenfsut-ayyi