jeudi 11 novembre 2010

Zayd u ḤmedTamawt : tugniwin n usaru-yagu tuget nsent maačči n temnaṭ n Waṭlas neɣ bitt mačči n tallit-nni. Asefru (ahat) n Omar Derouich.

---------------------------

Zayed u Ḥmed d ameɣras n Imaziɣen n Weṭlas yennuɣen Aṛumi . Di tallit-nni widak iḥekmen ass-agi ddan d umnekcam.
Imaziɣen n Waṭlas ssawalen tantala Tamaziɣt ( tiyaḍ d Tacelḥit d Trifit, ɣas ma yella kra n irifiyen ur ḥemmlen ara isem-agi, smenyafen ula d nitni isem tamaziɣt).

Nekk s timmad-iw ḥemmleɣ aṭas tantala-yagi ( ttneziheɣ tikwal i tiliẓri n Tmaziɣt n Maṛuk, ɣas ma yella Imaziɣen n Weṭlas ur zigen aṭas deg-s. Truḥ am akken d icelḥiyen i tt-yeṭfen ) : tecbeḥ, ziddet, ulac aṭas deg-s awalen n tutalyin nniḍen. Yernu teqreb nezzeh ɣer Teqbaylit.

Aucun commentaire: