jeudi 22 janvier 2009

Amγar sγur Ccix sidi Bemol

Adfel yessa-d ula deg uzaγar

Tamγart tleḥḥu ad zdem asγaṛ

I wemγar-is ad yeḥmu

Di srir-nni la yettṛaju

Lawan yewweḍ-d

Qrib ad yeddu

Aγbel yeččat yeskaway allen-is

Aṣemmiḍ yesdubbuz ifassen-is

Bessif i tcudd afagu

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yewweḍ-d

Qrib ad yeddu

Afrux amcum yeγra-d i tmeṭṭut

Fiḥel times, argaz-im yemmut !

Arz akkin ay afalku !

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yebweḍ-d

Qrib ad yeddu

Teγṣeb tikli mi is-d-yerna lxiq

Tettuḍ mi ijaḥ yeğğa-kem di ddiq !

A Cciṭan Ṛebbi ak-yexzu !

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yewweḍ-d

Qrib ad yeddu

Imi tekcem teγli-d leḥmali

Tenna-d Llah mazal nessuli

Awal-is yeddem-it waḍu

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yebweḍ-d

Qrib ad yeddu

Awal-is yeddem-it waḍu

Amγar di ssrir yettraju

Lawan yebweḍ-d

Qrib ad yeddu

Aucun commentaire: