dimanche 15 juin 2008

Asegzawal n Teqbaylit yura J. M. Dallet
Aṭaṣ n isebtaren(1) i tzemrem ad twalim deg umakan-agi, dacu a wufan, i win izemren, ad t-yesεu deg uxxam.
D agerruj n Teqbaylit. Ar assa imussnawen-agi nneγ, yernu akken ma llan, ur d-leqḍen ara ula d tis 100 n wayen i d-yewwi Mass J. M. Dallet.

http://books.google.fr/books?pg=PA365&lpg=PA365&dq=aje%E1%B8%A5mum&sig=YnGMKSr2bMpV997t99rrCIpWza8&ct=result&id=nZdP85wiDmcC&ots=H2B9j8Y8oX&output=html


(1)Asebter :" face d'1 tunique,par extension page (Nait Zerrad)." Asebter d awal n Tmaceγt.

Imucaγ s timmad-nsen sexdamen udem, i wakken ad semmin "la page" s Tmacaγt, deg umkan n usbter . Anamek amezwaru n wudem di Tmaceγt am win n Teqbaylit. Ihi acimi ur t-nettbeddil ara ula d nekkni . U yernu awal udem yella di yal "tantala" n Tmaziγt.

Aucun commentaire: