vendredi 16 mai 2008

Ur t-cqan medden

Ur t-cqan medden ma nnan

neɣ wi yebɣan ad yesseglef

di temi-ines yezraɛ urfan

ma d ul yezga d imcennef

di tmurt iɛebbden ɛeryan

d amɣar icab iwellef

Nnan-as tiraganin

mi ur as-d-ufin abrid i wammus

rregmat i d-yettsiffin

ɣellint-d qqaren drus

ussan-nni i d-izerrin

d amdan i ireffden yesrus

Isenni deg wawalen

yal ameslay d asurif

azmumeg deg icenfiren

iles-ines mi d-yesissif

di tmurt-a idderwicen

i yas-d-ugmen d aɣilif

Nedda amecwar yid-s

iseer-aneɣ di tikli

d ifeg n iferelles

ger wass-a d yielli

ziɣ d adal i ɣ-itekkes

nekkni i-wumi terre tmuɣli

Mi s-nesla s lexbar amcum

yeqqim yimi d ameltax

d iɣeblan i ɣ-d-rennun

nemaɛ ahat d akellex

deg wakal mi t-ttezun

aQbayli yemi yefsex

Allaɣ d ameyan mai

ɣas agerbuz yebda ikennu

afus yezga d acali

deg tamaziɣt i yeţţaru

yeǧǧa-yaɣ deg yir tizi

neţţa yennumen d usalu

Ɣur-neɣ s igujilen deg yiles

ulac amedya am neţţa

mi ɣ-teɛreq nerra ɣur-es

yeţţakk-d kra n tikta

tura aql-aɣ nessulles

yetef-aɣ wau di ssixa.

Ɛ.Mezdad 28/04/89


http://ayamun.ifrance.com/IndexGeneral.htm

Aucun commentaire: