lundi 9 mars 2009

Win ur nesεi tagmat...

Sγur Mouloudj Mohamed

D ifadden i ibennun axxam. Ifadden irennun lǧehd i wawal. Ma yella d nekni, tagmat-nneɣ d tin tezdeɣ tuggdi, d tin yezzin s uɛrur i tiɣri n yal amdan s-isawlen. Tidyanin i d-nedder ar assa, d tid i d-yeǧǧan yir aṭṭan deg wulawen-nneɣ. Ẓdant ccwal, leqqment beṭṭu, snernint leḥsed... S yiwen n wawal, rẓant ifadden i tdukli, fkant afud i yal tikti yesnegfen lebɣi n tuddar, d usirem yellan yakan.

Acḥal n win yessawlen ɣer sswab, acḥal n win i ireẓnen awal, acḥal n win yefkan iman-is d asfel ɣef tudert ad tafulki, xas akken, awal-is yerra-ti- ssur n tuggdi, ẓẓerb n tsusmi... almi teɛreq ljerra i talwit, imi, nnuɣ tanumi d ccwal, nerra- d llsas i uxxam-nneɣ, ass-a, win ur nufi tagmat, ad yeḥsu d acu-t wazal n gma-s, gma-s nni ibeddel s wayeḍ, uletma-s nni yefka d aɛerbun i yixsimen-is. Yal wa si tama-s yeqqar wexxar akkin wagi d ayla-w, d acu n tɣawsa i d-yemlan abrid ɣer ɣur-i, wa ijebbed, wa ikerref, aql-aɣ kan anda bɣan ad nili. Nella kan i ccbuḥ, ncebbeḥ di teɣmert am uqabac yeḥfan. Ur yezmir ad yenqec, neɣ ad yekrez, ibedd d lexyal deg tebḥirt neɣ yuli inijel, azzu. Afus n teqbaylit yekref. Si zzman-is, tebna ɣef tidet, tagmat d yiseɣ, ass-a, teḥnunef zdat usurdi yessamsen udem-is, yenquqel wawal-is almi i tt-ggan ula d arraw-is. Tarwa-nni ɣef tefka tudert-is. Nettat yeḍran acḥal d leqrun di ṭṭrad, ccwal d waṭṭan, kkren-d ass-a wid yettun azal-is. Leqbayel ass-a, d wid yefkan tudert i yal lǧens. Urwen-d arumi, urwen-d aɛrab, aglizi… ma d nekni ulac win ara aɣ-d-yefken tudert ma yella mačči d nekni ad tt-id-yawin s ufus-nneɣ. Tudert-nneɣ d tin icudden ɣer tdukli-nneɣ. D nettat ad d-yerren asirem yewsin, d nettat ad d-yawin ayen i iruḥen, d nettat ad d-yerren azal i teqbaylit. Taqbaylit d abrid-nneɣ, d ul-nneɣ, d tudert-nneɣ, yes-s ay nedder, yes-s ara nidir ɣer zdat, lmut-is d tin nnegh, tudert-is d tafat i wallen-nneɣ. Iberdan yessuffuɣen mačči aṭas i yellan, ihi, leqidc fell-as yegguni, tilisa ad tt-iḥadren, ad d-ilallen s tdukli… zwarent aɣrum-nneɣ.

aγbalu
----------------
Tamawt : niqqal sεiγ yiwen n weggur akken ad γreγ iskilen n Tmaziγt deg uγmis n La dépêche de Kabylie . Atan ufiγ-as-d ixef. Aḍris-agi kkseγ-t-id sinna , tura yettbaned (γuri) akken iwata deg weblug . Dacu ur zriγ ma llan imeγriyen yufan uguren akken ad γren aḍris-agi. Ihi tin/win ur yeṣṣawden ara a tiγer ad yid-yini, ma ulac aγilif. Tanemmirt.
Nekk ssexdameγ Firefox mačči InternetExplorer .

Aucun commentaire: