lundi 16 mars 2009

Tiliẓri s Tmaziγt ass n 18 di Meγres

Ihi tura waqila d tidet , iṣaḥaγ-d cwiṭ n wenkam. 6 swayeε deg wass yif ulac. Γas mačči d ungifen i nella :neẓra acimi tura i d-as-sserḥen i ciṭuḥ agi.

Deg weḍris-agi llan isallen iwelmen akken ad d-ṭṭfem tiliẓri n Tmaziγt di "satellite" :

http://www.depechedekabylie.com/read.php?id=68018&ed=MjA2Nw==Aucun commentaire: