lundi 2 mars 2009

Timuγliwin γef tira n Âmar MEZDAD


Timilit agi ad ili deg Wuxxam n Yedles n Bgayet ussan n 4 d 5 di meγres .

ẓer dagi ahil n temlilit-agi :

Timlilit γef tira n Mezdad


Dagi d yiwen n wawal i d-yewwi Mohammed Bessa γef Amar Mezdad :

Bessa γef Mezdad

Aucun commentaire: