dimanche 19 septembre 2010

Tigdemt (taɣawsa n uẓawan)


Tigdemt d yiwet n tɣawsa uẓawan ( tamuzigt) i ssexdamen di Tefriqt (neɣ Tefrikt waqila d awal-agi i iseḥḥan) ugafa. Taguri-yagi ahat ass-agi tenger maca tella deg isegzawalen imezwura i yuran ifrasisen. A tt-naf di deg usebter 320 n usegzawal yura di 1901 Hughe d win Olivier yura di 1878 ( deg usebter 289). S teɛrabt n Lezzayer tigdemt isem-is ṭṭar.

ẓer:

Salem Chaker : Données sur la langue Berbère à travers les textes anciens

aḍris-agi yella di www.persee.fr

amawal :

taguri = awal, di tantalyin n Lmaṛṛuk

aẓawan :=tamuzigt, di Tmaziɣt n Weṭlas Ameqran

Tafrikt : ahat awal agi yekkad seg wawal afrik (ikerri). Asmi terbeḥ Tmazɣa tella d tamurt n wefrik yuɣal amnekcam aṛumi i semma-yas ɣef yisem umudir-agi (uɣersiw-agi) . Wissen.

Asexdem n tegdmet
Aucun commentaire: