samedi 25 septembre 2010

Tamaziɣt yessef-as tazmert

Telha Tmaziɣt a win yufan ad taɣ akk tamurt n Tamazɣa. Maca, tutlayt t-ttedu ɣef leḥsab n tezmert n weɣref i tt-yebɣan. Tuget n imezdaɣ n Tamazɣa,tin n wassa , mačči tina n Masnsen, ur ttebɣin ara, ttraǧun kan ass i deg ara temmet.

Qqraen nukni d aɛraben smenyafen ula d taɛebṛanit ɣef tamaziɣt. Ihi ulaɣer nesserwat berra n wunrar. Anexdem kan ayen i wumi nezmer . Ula d akenni wissen ma tulayt-nneɣ ad teṣṣiweḍ tameddit n wass.Aucun commentaire: