vendredi 5 septembre 2008

Mourad Zimou : Timγarin-nneγ

Timγarin-nneγ ḥemlent awal, d axeṣṣar . D acu kan, di tegnitt n Furaṛ irewwi-d uḍ̣emmin-nnsent d amessas imi tignawt ur tettbadda ara γef yiwen wawal ; tettneqlab. Acḥal d tikelt, mi d-tban tafukt, ad d-tessufeγ timγarin, ad d-mhḥedwalent ssya u ssya, awal yettawi-d wayeḍ wayeḍ yettawi-d gma-s. Akken kan ara d-stafint i wawal ad sent-yehwu yiγimi, ad d-yuγal usigna, ur uḥtament, netta daγen, asigna di Furaṛ , am yir inebgi, ur ittcawar ara, hakan ad d-isqulles. "Asigna d yir netta", i s-qqarent ahat temγarin. Mi d-icberber nnig-nnsent, ad yeglu s tili d usemmiḍ, dγa ad d-teγli tsusmi gar-asent am weεdil wergin nurad. Ad yennerni usemmiḍ ad ttnnerni tsusmi yid-s. Akken kan ara ḥ̣ulfunt temγarin-nni i tsusmi tetteqes ulawen-nnsent d usemmiḍ iskuṭṭuf di tfekkiwin-nnsent tukmicin, ad refdent tilmesyar-nnsent ad kecment s axxam. Deg wexxam daγen ad uγalent ad sqizzbent i ikanun ğğan-t γef wudem n tafukt n Furaṛ timṣeḍḥit. Lkanun, netta, ur issin ara cceḥna, ad tentimager s wul.
Ala timγarin i s-issnen i Lkanun, netta yezẓra ayenni, mi ara d-teqqim temγart tama-s ittḥulfu mi ara tebdu asxejweḍ di tirgin γef-i yesseḥbaber, ittḥulfu i ufus-nni yeεyan mi ara t-yeskikiḍ s wesγar m'ara s-d-iferren di tigermin-nni uẓebbuj yezzan di tafukt ṣṣmayeme. Akken ara megrent γer irebbi-s ad t-id-tuγal terwiḥt, ad yizwiγ wudem-is. Lkanun iḥemmel timγarin. Issen ad tent-imager m'ara d-rewlent i tnecnact n Furaṛ . Izmer i lbaḍna-nnsent, mi d-iqqiment γer yiri-s ad d-εiwdent akk deg wallaγ-nnsent i wayen nnant d wayen slant, yal imesli ad yaγ amkan-is, aẓayan akk deg yimeslayen ad d-yufrar iḍ-nni zdat n teslit.
D iṭij ad d-ffγent temγarin, d asigna ad kecment s ixxamen ; llan wussan deg i sent-iḍeṛṛru waya tlata n tikwal.
Nna Malḥa, ula d nettat, tḥemmel tafukt di Furaṛ . Ad teqqim kan ad d-tessiwel : « ... wa akka ? Yya awi-yi-n s iṭij... ». Win yellan deg-nneγ ; ama d Zizi, ama d nek d yemma nγ d Nna Dehbuc, ad ttid-nessuffeγ yer yiṭij. Ad teqqim γef tsumta-ines, ad teẓẓel iḍarren-is, ad teqqar « ccah ? ? ». D acu kan, nettat, ur tettγimi ara d temγarin nniḍen. Nettat ur tetteffeγ ara, nutenti ur d-keččment ara.

ukkis si :

Muṛad Zimu : Tikli d tullizin nniḍen
Adlis iffγ-d γur HCA di Tiziwezzudeg useggas 2005

1 commentaire:

Anonyme a dit…

azul a zimu!
anda nezmer ad nnaf adlis yi inek a zimi? ak innigh yelha nezzeh wayen txeddmed , tizelatin ik d afelleq jmaaliman ar tifed si moh a winnat!! qqarren kan yemdanen d tizelatin n cdeh i g lehun maca wellah ar kecc tizelatin inek ar d qiment lebda ur ghellint, ternid tettarud idlisen ?ad yesttuqet rebbi timital ik a gma,nek sellegh ak rnigh gharegh imagraden id ttarud ama da ama anda niden. gedha,selkem tira k deg webrid a.