dimanche 19 décembre 2010

Mennad : Tanekra ( asefru n Amar Mezdad)Ḥedṛeɣ

Ḥedreɣ i tnekra mi d-lul
Negzem-as timiṭ meṛṛa
Mi d-tewwi udem-is mellul
Am ujeğğig n tirga
Tefka i tegnaw azul
Mmugren-tt-idd s teḍṣa
A Llah, a Llah teddṛeḍ ay ul
Ḥedreɣ i tnekra mi d-lul

Ḥedreɣ asmi tettnerni
Tettkufut amzun d asif
Zzin-as medden d tirni
Kulwa d acu yeshetrif
Idamen arɣan tazmart tuli
Tekcem-asen ɣer wadif
A Llah, a Llah teddṛeḍ ay ul
Ḥedreɣ i tnekra mi d-lul

Ḥedreɣ i tnekra ur tekkir
Asmi akken tthuzzun tuyat
Degw alluḍ la tettkerkir
Ifeṭṭiwej i d-tewwi terra-t
Ḍeggṛentt qet wannu d uffir
Seg-s ar la d-tesnaxfat
A Llah, a Llah teddṛeḍ ay ul
Ḥedreɣ i tnekra mi d-lul

Asefru n Amar MEZDAD
Aẓawan n MENNAD

Aucun commentaire: