dimanche 16 mai 2010

Amennuɣ n yebṛuṭunen i useḥbiber ɣer tutlayt-nsen

Si zik n zik leḥkem n Fransa d arebrab, d acengu n tutlayin n tmurt n Fransa yemgarraden ɣef terfranist. Iɛeṛbuben n Tmazɣa si Fransa i d-lemden amek ara snegren Tamaziɣt, ɣas ma yella tura neẓra, acengu amezwaru n Tmaziɣt d arrawis, widak i tt-yezznzen
s wulac .

Aucun commentaire: